1 september 2022

Infonota INF/22/40 - SGZ-afname in het kader van het VIPA-infrastructuurforfait

In de infonota van 4 augustus 2020 (INF/20/150) over de ‘rapportering aan VIPA met betrekking tot het infrastructuurforfait: nadere instructies’ werd u gebrieft over de afname van de storend gedragsschaal voor het in kaart brengen van een ernstige gedragsstoornis. Tot op heden was het mogelijk voor voorzieningen om zelf de SGZ-schaalinschatting af te nemen als er geen ZZI beschikbaar was en daarvan de ruwe scores aan het VAPH te bezorgen. Dat was slechts een tijdelijke regel. Momenteel is het regelgevend bepaald dat die afname door een multidisciplinair team moet gebeuren. Deze infonota bevat richtlijnen voor de voorzieningen en multidisciplinaire teams.

Lees infonota INF/22/40

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen