29 september 2022

Infonota INF/22/43 - Aanpassingen refertelijst

De refertelijst wijzigt vanaf 1 oktober 2022. De wijzigingen worden beschreven in infonota INF/22/43 en gelden voor aanvragen die ingediend worden vanaf die datum. 

De belangrijkste wijzigingen betreffen de aanpassingen van de doelgroepen voor anti-decubitusmatrassen n.a.v. de nieuwe decubitusrichtlijnen, de nieuwe benamingen voor de luisterhulpmiddelen die beter afgestemd zijn op het huidige marktaanbod en aanpassingen aan de namen van de referterubrieken en de beschrijvingen in de referterubrieken in het domein wonen om een aantal elementen te verduidelijken. 

Verder werden de beschrijvingen van de hulpmiddelen en de omschrijvingen van de doelgroepen van een groot aantal hulpmiddelenfiches herschreven om ze beter leesbaar te maken. Die aanpassingen veranderen niets aan de inhoud van de fiches.

Lees de infonota

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen