31 oktober 2022

20 miljoen euro extra voor 1100 deelbudgetten

De Vlaamse Regering wil zoveel mogelijk personen met een handicap ondersteunen. Naast extra middelen voor mensen met de meest dringende zorgvragen, wordt 20 miljoen euro uitgetrokken voor persoonsvolgende deelbudgetten voor mensen die niet tot de hoogste prioriteitengroep behoren, maar wel een duidelijke nood hebben aan zorg en ondersteuning. Daarmee kunnen ongeveer 1100 personen (bijkomende) ondersteuning organiseren voor hun meest dringende zorgvragen. Wie in aanmerking komt, ontvangt binnenkort een brief van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

20 miljoen euro extra voor prioriteitengroep 2

De Vlaamse Regering maakt 20 miljoen euro extra vrij om zoveel mogelijk mensen uit prioriteitengroep 2 voor een deel al te kunnen tegemoetkomen. Dankzij die extra middelen kunnen 1100 personen uit prioriteitengroep 2 - een kwart van deze prioriteitengroep - die al het langst wachten, de helft van hun toegewezen budget of meervraag krijgen. Een meervraag is het verschil tussen het huidige budget en het totale toegewezen budget.

Door de helft van de budgetten toe te kennen, kunnen meer mensen in prioriteitengroep 2 al deels worden geholpen. Zo kunnen die mensen al bepaalde hulp en ondersteuning inschakelen.

Wie de helft van het toegewezen budget of de meervraag krijgt, blijft met zijn vraag voor een volledig budget met dezelfde prioriteringsdatum in prioriteitengroep 2 staan. 

Wie in aanmerking komt, ontvangt binnenkort een brief van het VAPH. Het gaat om mensen met een prioriteringsdatum van 17 januari 2018 of ouder. De terbeschikkingstellingen starten op 1 december 2022. 

Lees alle nieuwsberichten