25 oktober 2022

Aanpassingen aan de luisterhulpmiddelen in de refertelijst

De refertelijst op www.vaph.be omvat hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor personen met een handicap van het VAPH een tegemoetkoming kunnen krijgen. Op 1 oktober 2022 is de lijst aangepast. 

Inhoudelijk zijn de rubrieken hetzelfde gebleven. Dat betekent dat de hulpmiddelen die onder een rubriek vallen, niet veranderd zijn. Alleen de benaming van de rubrieken verschilt. Ook de refertebedragen en -termijnen zijn dezelfde als vroeger.

Wat ziet er anders uit in de lijst?

Nieuwe rubriektitels

In de nieuwe refertelijst zijn de luisterhulpmiddelen voor personen met een auditieve handicap te vinden onder nieuwe rubriektitels. De luisterhulpmiddelen zijn niet meer ingedeeld op basis van technologie (zoals FM, bluetooth ...), maar op basis van een probleemactiviteit, en de lijst bevat meer actuele benamingen. De hulpmiddelenfiches, die informatie bevatten over (het gebruik van) de hulpmiddelen, de doelgroepen en tips om een aanvraag voor een tegemoetkoming efficiënt af te handelen, zijn aangepast in overeenstemming met de nieuwe rubriektitels. 

Preciezere omschrijving voorwaarden in hulpmiddelenfiches

Bij de omschrijving van de doelgroepen van de hulpmiddelen zijn de voorwaarden om een tegemoetkoming te kunnen krijgen preciezer omschreven. Zo moet u als u een tegemoetkoming aanvraagt, beschrijven dat u dagelijks met moeilijke luisteromstandigheden te maken hebt en dat de hoortoestellen of processoren van een cochleair implantaat (CI) ondanks een optimale afstemming niet voldoen.

Vermelding cumulverbod in hulpmiddelenfiches

Soms kunt u geen tegemoetkoming ontvangen als u al voor een ander hulpmiddel een tegemoetkoming hebt gekregen. Die cumulverboden zijn nadrukkelijk opgenomen in de nieuwe hulpmiddelenfiches. 

Welke luisterhulpmiddelen zijn er? 

Merkgebonden streamers

De rubriek merkgebonden streamers (vroeger bluetooth-geluidsoverdrachtsysteem) bevat bluetooth-accessoires bij een hoortoestel of CI-processor van hetzelfde merk of een compatibel merk. Met het refertebedrag kunt u een tot drie streamers aankopen die een oplossing bieden voor mondelinge gesprekken, tv-kijken, naar de radio luisteren of telefoneren. 

Smartphone gebruikt als luisterhulpmiddel

Een alternatief voor merkgebonden streamers is een smartphone gebruikt als luisterhulpmiddel (vroeger smartphone als zender voor een bluetooth-geluidsoverdrachtsysteem). Hoewel het VAPH een klassieke luisteroplossing zoals merkgebonden streamers aanraadt omdat de  microfoontechnologie beter is, kunt u in de plaats daarvan kiezen voor een smartphone als luisterhulpmiddel als u bewust geen kwalitatiever klassiek luisterhulpmiddel wilt.

Solo-apparatuur: zender en ontvanger

Vroeger waren er drie rubrieken: FM-zender, eenzijdige FM-ontvanger en tweezijdige FM-ontvanger. Die zijn herwerkt tot twee rubrieken solo-apparatuur, respectievelijk solo-apparatuur: zender en solo-apparatuur: ontvanger. Solo-apparatuur is een niet-exclusief merkgebonden draadloos luisterhulpmiddel en kan universeel gebruikt worden doordat de ontvanger met hoortoestellen of CI-processoren van een ander merk kan verbonden worden. Dankzij gesofisticeerdere microfoontechnologie biedt solo-apparatuur in de eerste plaats een oplossing voor communicatie in moeilijke luisteromstandigheden (bv. in groep, in veel lawaai of op verre afstand) en ook voor luisteren naar een audiobron (bv. tv) en om te telefoneren. 

Het VAPH maakt geen onderscheid meer tussen de eenzijdige en tweezijdige ontvangeraanpassing. Personen die twee hoortoestellen of CI-processoren dragen, kunnen een tegemoetkoming voor de referterubriek ‘solo-apparatuur: ontvanger’ twee keer aanvragen. Vroeger moesten meerderjarige slechthorenden met een matig gehoorverlies nog een gehoorverlies van 56 decibel of meer aan het beste oor hebben om in aanmerking te komen voor terugbetaling van FM-apparatuur. Voortaan kijkt het VAPH naar het gemiddeld gehoorverlies over beide oren. Slechthorenden met een eenzijdige doofheid zijn toegevoegd als extra doelgroep voor solo-apparatuur. Het gaat om personen met een asymmetrisch gehoorverlies waarbij er enkel een hoortoestel of CI-processor aan het beste oor gedragen kan worden. 

Opgelet: Personen met eenzijdige doofheid voldoen niet altijd aan de definitie van handicap en worden daardoor niet altijd erkend als persoon met een handicap. Als zij wél erkend worden door het VAPH, hebben ze door hun beperkingen nood aan een communicatieoplossing met een microfoontechnologie die beter is dan bij merkgebonden streamers. Tot nu toe werd voor deze doelgroep een tegemoetkoming voor FM-apparatuur toegekend op basis van de uitzonderingsregel. 

Luisterhulpmiddel voor tv of radio zonder hoortoestel

Een luisterhulpmiddel voor tv of radio zonder hoortoestel (vroeger geluidsoverdrachtsysteem voor radio en tv (via IR of andere technologie)) is een hooroplossing om het geluid van een audiobron (bv. tv of radio) rechtstreeks en versterkt in de oren te ontvangen voor personen die geen hoortoestel dragen.

Cumulverbod in de regelgeving

De verschillende luisterhulpmiddelen kunnen niet gecombineerd worden omdat ze een oplossing bieden voor dezelfde probleemactiviteiten. Alleen als een merkgebonden streamer noodzakelijk is om de ontvanger van solo-apparatuur en het hoortoestel of de CI-processor met elkaar te verbinden, wordt er een uitzondering gemaakt. Het cumulverbod is geldig voor de hoortoestellen of spraakprocessoren die u op het moment van de aanvraag draagt. 

Naar de refertelijst

Lees meer over hulpmiddelen en aanpassingen