20 oktober 2022

Brief bevestigen volledigheid hulpmiddelen en aanpassingen verdwijnt

Net zoals bij de aanvragen voor een persoonsvolgend budget (PVB), zal de brief ‘bevestigen volledigheid’ vanaf nu niet langer verstuurd worden bij aanvragen voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen naar de persoon met handicap of het multidisciplinair team (MDT). Enkel bij een aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen die via Opgroeien bij het VAPH terechtkomt, zal de brief nog verstuurd worden. Op die manier weten zowel de cliënt als het team dat de vraag bij het VAPH ontvangen is en verder behandeld kan worden.

In het e-loket mijnvaph.be wordt de status van een dossier duidelijk weergegeven. U kunt dossiers dan ook het beste daar opvolgen, zowel voor aanvragen voor een persoonsvolgend budget als voor aanvragen voor tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. 

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen