27 oktober 2022

Online infosessies werk- en zorgtrajecten

Op donderdag 24 november 2022 van 9 tot 12 uur organiseren het Departement Werk en Sociale Economie, VDAB en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een online infosessie over het herwerkte beleidskader werk- en zorgtrajecten(opent nieuw venster) (onthaaltrajecten GBO, arbeidsmatige activiteiten en activeringstrajecten) en de bijbehorende oproepen voor activeringstrajecten.
 
Het regelgevend kader van werk- en zorgtrajecten werd aangepast naar aanleiding van een aantal onderzoeken binnen het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en VIONA. Het decreet werd op 8 juli 2022 bekrachtigd en voorziet in een aanbod voor personen die niet, niet meer of nog niet betaald aan het werk kunnen door cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale problemen en die tussen 18 jaar en 65 jaar zijn.
 
Hebt u als welzijns- en zorgvoorziening interesse om een rol op te nemen binnen die werk- en zorgtrajecten, dan kunt u zich inschrijven voor een of meerdere infosessies. De sessies zijn thematisch opgebouwd, zodat u kunt aansluiten bij de sessie(s) waarin u geïnteresseerd bent.
 
Programma en inschrijven(opent nieuw venster)

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen