27 oktober 2022

Prioritering van PVB-vragen: actieve vraag en actuele situatie

We vestigen de aandacht op het feit dat een aanvraag naar een persoonsvolgend budget altijd een actieve, actuele vraag moet zijn. Dat betekent dat het belangrijk is dat personen pas een aanvraag indienen wanneer zij op dat moment ook een persoonsvolgend budget nodig hebben. 

Bij het prioriteren van PVB-vragen wordt immers beoordeeld hoe dringend de vraag op dat moment is. De Vlaamse toeleidingscommissie (VTC) kan daarbij wel rekening houden met wijzigingen op korte termijn, maar niet met wijzigingen in de verdere toekomst. Als zij dat toch zouden doen, zou dat immers zorgen voor een onjuiste indeling in de prioriteitengroepen. Daarbij zouden dringende situaties (zonder huidige oplossing) en minder dringende situaties (waarbij er momenteel wel nog een oplossing voorhanden is) in dezelfde prioriteitengroep ingedeeld worden. Dat moet vermeden worden.
Het is daarom belangrijk om de aanvraag naar een PVB niet te vroeg in te dienen. Als er toch een aanvraag ingediend wordt terwijl de situatie pas op langere termijn verandert en er pas later nood is aan een PVB, dan zal de vraag door de VTC als niet dringend beoordeeld worden. In dat geval kan op een later moment een herziening van de dringendheid gevraagd worden, waarbij rekening gehouden wordt met de gewijzigde situatie.

Ten slotte geven we mee dat het ook mogelijk is om een PVB-vraag op te delen in een dringendere deelvraag en een minder dringende hoofdvraag. Ook daarbij is het belangrijk dat beide vragen actueel zijn en dat er voor beide vragen op dit moment een PVB nodig is. Het is dus niet de bedoeling om een actuele deelvraag en toekomstgerichte hoofdvraag te stellen.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen