18 november 2022

Kleine aanpassingen module A

In afwachting van de volledig geoptimaliseerde module A in het e-loket mijnvaph.be, zullen er in de komende weken hier en daar nog kleine aanpassingen uitgevoerd worden aan de huidige module A in Helios om voor MDT’s duidelijker te maken welke informatie noodzakelijk is.

De eerste aanpassing omvat de uitwerking van de stoorniscodes onder pervasieve ontwikkelingsstoornissen: Bij die codes moet u vanaf vandaag aanduiden of de diagnose gesteld werd volgens de criteria uit DSM-IV of uit DSM-5. Afhankelijk van uw keuze moet u de gedragskenmerken volgens de triade of de dyade volledig uitwerken. Daarnaast moet u expliciet beschrijven op welke manier de kenmerken tot uiting kwamen tijdens de kindertijd.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen