10 november 2022

Meer transparantie dankzij richtlijnen IDO

Individuele dienstverleningsovereenkomsten (IDO’s) zijn vaak lang, leiden tot administratieve lasten bij de zorgaanbieders en zijn vaak moeilijk verstaanbaar voor gebruikers. Vaak vindt de lezer in de overeenkomst niet terug wat hij wil weten of wat er afgesproken is tussen de zorggebruiker en de zorgaanbieder.

Bij het begin van de persoonsvolgende financiering (PVF) ontwikkelden de werkgeversorganisaties, het Vlaams Welzijnsverbond en SOM een modelovereenkomst, inclusief bijlagen. In het kader van de doelstelling transparantie werden al die documenten volledig onder de loep genomen in een werkgroep met vertegenwoordigers van het VAPH, gebruikers en vergunde zorgaanbieders. De documenten werden zowel op het vlak van verstaanbaarheid als op juridisch vlak bekeken.

De werkgroep werkte een nieuwe modelovereenkomst uit, aangevuld met een handleiding met extra verduidelijking. Beide documenten vormen een richtlijn voor zowel gebruikers als vergunde zorgaanbieders in functie van verstaanbare en juridisch correcte, transparante overeenkomsten. We streven ernaar om de documenten begin 2023 te lanceren.

Transparantie is een samenvattende term voor de volgende beleidsdoelstelling:

‘De zorg en ondersteuning van vergunde zorgaanbieders moet op een transparante manier toegelicht worden aan de budgethouders. De budgethouder heeft ook recht op een transparant overzicht van de kosten die een vergunde zorgaanbieder aanrekent voor zorg- en ondersteuningsfuncties die met een persoonsvolgend budget worden vergoed, uitgedrukt in punten en euro’s.’

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen