18 november 2022

Module D voor Opgroeien

Een eerste aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen voor een minderjarige die nog niet erkend werd door het VAPH, moet ingediend worden bij Opgroeien. In de meeste gevallen moet de aanvraag gemotiveerd worden in een module D die als bijlage wordt opgeladen in Insisto.

Let op! Het is ook belangrijk om die module D via Helios te verzenden. 

Waarom is dat?

De eerste module D kan door de VAPH-administratie niet ingezien worden maar wordt wel geregistreerd in het dossier van de minderjarige. Door de module D via Helios te verzenden, worden de gegevens onveranderlijk gemaakt en kan de historiek van het dossier beter opgevolgd worden.

Bij een volgende aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor een module D wordt verzonden via Helios, zal die module D herkend worden als tweede module D en bijgevolg kunnen ingezien worden door de VAPH-administratie.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen