24 november 2022

Neem deel aan het lerend netwerk van de Academische Werkplaats De-institutionalisering

De Academische Werkplaats De-institutionalisering

De Academische Werkplaats De-institutionalisering werd opgericht om de nodige kennis te ontwikkelen en toekomstige initiatieven rond inclusie en de-institutionalisering te stroomlijnen. De Academische Werkplaats wil invulling geven aan de-institutionalisering en vertrekt vanuit een sociaal-ruimtelijk perspectief op zorg en ondersteuning. Een sociaal-ruimtelijk perspectief biedt handvaten om de zorg te innoveren, ongeacht de leef- en woonomgevingen waarin burgers met een handicap wonen en leven: zelfstandig in een huis, in kleinschalige wooninitiatieven, in residentiële voorzieningen, in sociale huisvesting enzovoort. Er wordt dus op meer gefocust dan alleen op locatie en schaalgrootte. 

Van start met een kick-off op 7 oktober

Op 7 oktober werd de publieke kick-off georganiseerd waar het doel en de ambitie van deze Academische Werkplaats aan het grote publiek werd voorgesteld.

Na het plenaire gedeelte werden rond 6 thema’s workshops georganiseerd, zodat het perspectief van de verschillende belanghebbenden in beeld werd gebracht. Denk aan zorgaanbieders, organisaties uit verschillende sectoren, architecten die woon- en zorgomgevingen vormgeven en vooral aan personen met een handicap die gebruik maken van zorg en ondersteuning. De kick-off was een startpunt, en absoluut geen eindpunt.

Meer nieuws over de resultaten van de Academische Werkplaats leest u ongetwijfeld in volgende edities van deze nieuwsbrief.

[[{"fid":"49575","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"foto van het plenaire gedeelte kick-off Academische Werkplaats 7 oktober 2022- rugaanzicht deelnemers","field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"foto van het plenaire gedeelte kick-off Academische Werkplaats 7 oktober 2022- rugaanzicht deelnemers","field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"alt":"foto van het plenaire gedeelte kick-off Academische Werkplaats 7 oktober 2022- rugaanzicht deelnemers","class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

Volgende stap: opstart van een lerend netwerk

Om verder vorm te geven aan de Academische Werkplaats en de link tussen de kennisontwikkeling en de praktijk te garanderen, wordt een lerend netwerk opgericht.

De bedoeling van dat lerend netwerk is om actief linken te leggen naar verschillende beleidslijnen en initiatieven te onderzoeken.

Het lerend netwerk wordt bewust intersectoraal samengesteld, maar met bijzondere aandacht voor de mensen waarom het gaat: personen met een handicap die gebruik maken van zorg en ondersteuning, hun netwerk en professionals. We willen verschillende perspectieven samenbrengen om zo mogelijkheden te verkennen om iedereen op zijn of haar manier volwaardig te laten deelnemen aan de maatschappij. Het lerend netwerk zal in 2023, 2024 en 2025 jaarlijks een aantal inspiratie-, denk- en werksessies organiseren waarin we samen rond facetten van de-institutionalisering zullen reflecteren. 

Interesse om deel te nemen?

Stel u kandidaat (opent nieuw venster)

Lees alle nieuwsberichten