18 november 2022

Onderzoek rond zorg en ondersteuning voor minderjarigen in Scandinavische landen

In het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 wordt benadrukt dat de Scandinavische landen en de manier waarop sociale bescherming en welzijn in die landen worden georganiseerd, als voorbeeld kunnen dienen voor Vlaanderen. Daarom heeft het VAPH wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren om na te gaan hoe de zorg en ondersteuning in de Scandinavische landen als inspiratie kan dienen voor een geïntegreerde zorg en ondersteuning voor personen met een handicap in Vlaanderen.

In 2020 werd al een onderzoek opgeleverd dat zich richtte op de zorg en ondersteuning van volwassenen personen met een handicap in de Scandinavische landen. Dit jaar is er een gelijkaardig onderzoek opgeleverd dat zich richt op de zorg en ondersteuning van minderjarige personen met een handicap in de Scandinavische landen.

In het onderzoek wordt uitvoerig beschreven hoe de zorg en ondersteuning van minderjarige personen met een handicap in de Scandinavische landen is georganiseerd (met een focus op Finland en Denemarken). Er wordt daarbij nagegaan hoe de aanpak van zorg en ondersteuning in de Scandinavische landen zich verhoudt tot de realisatie van de kernelementen van het VN-Kinderrechtenverdrag en welke uitdagingen er daaromtrent zijn. De resultaten worden ook besproken naargelang hun betekenis voor de-institutionalisering, decentralisatie en ontschotting in de zorg.

Uit al die resultaten stellen de onderzoekers beleidsaanbevelingen voor die geïnspireerd zijn op het Scandinavische model. Daarbij hebben de onderzoekers aandacht voor de randvoorwaarden die ingevuld moeten worden om een vertaling naar de Vlaamse situatie mogelijk te maken. De beleidsaanbevelingen richten zich op een geïntegreerd ondersteuningsbeleid, waarbij ook actuele Vlaamse beleidsinitiatieven worden meegenomen, zoals de inspiratienota ‘Vroeg en Nabij’. Er wordt ook een kritische vergelijking gemaakt tussen de systemen van zorg en ondersteuning in de Scandinavische landen en die in Vlaanderen.

Interessant zijn ook de twee hoofdstukken in het onderzoek die enkele ‘inspirerende praktijken’ toelichten uit Finland en Denemarken over de zorg en ondersteuning voor minderjarige personen met een handicap. De onderzoekers geven daarmee een inkijk op de werkvloer in die landen, waarbij er ook gesproken werd met belangrijke stakeholders over hun ervaringen met het systeem in de praktijk.

De aanpak en ervaringen in de Scandinavische landen leveren alvast erg relevante input voor beleidsmakers en praktijkwerkers in Vlaanderen.

Raadpleeg het onderzoeksrapport

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen