28 november 2022

Vernieuwd combinatieformulier PAB

Met uw persoonlijke-assistentiebudget (PAB) kunt u assistentie voor uw kind thuis of op school organiseren en financieren. U kunt ervoor kiezen om die assistentie te kopen met het persoonlijke-assistentiebudget, of te combineren met een multifunctioneel centrum. Kiest u voor zo’n combinatie, dan moet u dat doorgeven aan het VAPH. Dat doet u door een formulier in te vullen en op te sturen naar het agentschap. 

Het formulier werd grondig herwerkt en vereenvoudigd. Het vernieuwde formulier wordt op 1 december 2022 op de website geplaatst. Vanaf dan gebruikt u dit nieuwe formulier om uw combinaties door te geven. 

U leest er meer over in de mededeling aan PAB-budgethouders van 28 november 2022.

Lees meer over het persoonlijke-assistentiebudget