8 december 2022

Het VAPH ondersteunt elk jaar meer personen met een handicap

Het VAPH biedt personen met een handicap verschillende vormen van ondersteuning. Hulpmiddelen bijvoorbeeld, of rechtstreeks toegankelijke hulp. Wie nood heeft aan intensieve hulp kan een persoonsvolgend budget aanvragen om zelf zorg in te kopen.

Bijna 46.000 gebruikers van hulpmiddelen

Hulpmiddelen kunnen voor mensen met een handicap een wereld van verschil maken. Door hulpmiddelen kunnen ze vaak een stuk zelfstandiger en veiliger leven. Denk bijvoorbeeld aan een aangepaste auto of een aangepaste woning. Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen. In de eerste jaarhelft van 2022 ondersteunde het VAPH 45.638 gebruikers van hulpmiddelen.

Laagdrempelige hulp voor bijna 23.000 personen

Mensen met een relatief beperkte zorgvraag of een vermoeden van handicap biedt het VAPH rechtstreeks toegankelijke hulp. Dat is beperkte, laagdrempelige ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor volwassenen of minderjarigen die af en toe hulp nodig hebben. In de eerste jaarhelft van 2022 boden meer dan 200 aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp ondersteuning aan 22.897 personen: 10.127 minderjarigen en 12.770 meerderjarigen. 

Het aanbod van rechtstreeks toegankelijke hulp wordt op dit moment uitgebreid om nog meer personen te kunnen ondersteunen en het aanbod verder te verbeteren.

Sterke stijging persoonsvolgende budgetten

Eind juni 2022 ondersteunde het VAPH 27.384 personen door middel van een persoonsvolgend budget. Een jaar eerder waren dat er nog 25.781. In de eerste jaarhelft van 2022 werden 914 persoonsvolgende budgetten ter beschikking gesteld.

Die sterke stijging is te danken aan het Zorginvesteringsplan en de investeringen om deze regeerperiode alle vragen in de hoogste prioriteitengroep perspectief te bieden op een persoonsvolgend budget. Daardoor kon het VAPH een inhaalbeweging maken in de terbeschikkingstelling van zulke budgetten aan mensen met de meest dringende zorgvragen.

Wie wacht op een persoonsvolgend budget, krijgt vaak al een vorm van VAPH-ondersteuning zoals rechtstreeks toegankelijke hulp en/of hulpmiddelen. Bijna een derde heeft recht op een zorgbudget voor mensen met een handicap van de Vlaamse sociale bescherming (VSB). En nog eens ongeveer een derde van de wachtenden heeft al een PVB, maar vraagt een hoger budget. 

Eind oktober 2022 kregen nog ruim 400 personen met een handicap in prioriteitengroep 1 een persoonsvolgend budget doordat niet-ingezette middelen na een begrotingscontrole opnieuw konden worden ingezet. Daarmee is de wachtlijst voor personen met de hoogste prioriteit op dit moment voorlopig weggewerkt.

Ook meer minderjarigen ondersteund

Het VAPH ondersteunt ook minderjarigen met een handicap, onder meer door het toekennen van persoonlijke-assistentiebudgetten, waarmee een persoonlijke assistent kan worden betaald. Eind juni 2022 hadden 1.722 minderjarigen zo’n budget. Ook dat is een sterke stijging ten opzichte van het aantal budgethouders op 31 december 2021. Toen hadden 1.522 kinderen en jongeren zo’n budget.

Die stijging kan eveneens verklaard worden door de extra uitbreidingsmiddelen die de Vlaamse Regering investeerde. Net zoals bij volwassenen krijgen minderjarigen met de meest dringende noden prioriteit bij de toekenning van budgetten. 

Minderjarigen worden ook ondersteund via multifunctionele centra (MFC’s). Eind juni 2022 boden 82 MFC’s – die erkend en gesubsidieerd worden door het VAPH – flexibele trajecten op maat aan 8.808 minderjarigen met een handicap.

Bekijk de cijfers van de 1e jaarhelft van 2022

Lees alle nieuwsberichten