19 december 2022

Sluit uw persoonlijk budget van 2022 correct af

Heb ik mijn persoonlijk budget volledig besteed? Wat als ik te veel besteed heb? Wanneer is mijn budget voor 2023 zichtbaar in het e-loket mijnvaph.be? En welke mogelijkheden heb ik nog om mijn budget te besteden? … 

Als houder van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB) is het goed om eind 2022 even stil te staan bij een aantal belangrijke zaken, zodat u vlot de stap kunt zetten van het oude budgetjaar 2022 naar het nieuwe budgetjaar 2023.

Hoeveel kunt u in 2022 nog besteden?

De budgetlijn in het e-loket mijnvaph.be geeft weer wat u nog kunt besteden:

  • Surf naar mijnvaph.be.
  • Klik op uw naam.
  • Klik op ‘persoonlijk budget’.
  • Klik op ‘overzicht’.

Hebt u uw budget overschreden? 

Dan hebt u van het VAPH een brief ontvangen, of zult u er nog een krijgen. 

Goedgekeurde kosten worden terugbetaald tot uw volledig jaarbudget opgebruikt is. Het is het best om ook daarna uw kosten te blijven registreren, ook al zullen ze niet meer terugbetaald worden. Zo hebt u een volledig zicht op uw totale besteding. 

Hebt u een brief gekregen waarin staat dat u uw jaarbudget overschreden hebt, dan staat het bedrag waarmee u het budget overschreden hebt daarin vermeld. Dat bedrag moet u met eigen middelen weer aanvullen op uw PAB- of PVB-zichtrekening. Zo hebt u in 2023 weer uw volledig terugvorderbaar voorschot om mee van start te gaan. 

Dat terugvorderbaar voorschot kreeg u zodat u uw facturen niet met eigen middelen hoeft voor te schieten. Als uw persoonsvolgend budget of persoonlijke-assistentiebudget wordt stopgezet, dan moet u het terugvorderbaar voorschot terugbetalen aan het VAPH.

Tegen wanneer moet u uw kosten indienen?

Voor 2022 kunt u kosten indienen tot en met 31 maart 2023. Lees er meer over in de mededeling van 28 november 2022

Hoe betaalt het VAPH u de kosten terug?

Nadat u kosten hebt ingediend, betaalt het VAPH u die binnen de 30 dagen na de aanvraag- of indieningsdatum terug. Als u uw kosten indient via het e-loket mijnvaph.be, dan verloopt de administratie sneller en krijgt u uw kosten sneller terugbetaald.

Ook creditnota’s moet u indienen bij het VAPH. Als u kosten invoert, dan hebt u onder ‘boekingstype’ de keuze tussen een creditnota of kosten. Bij creditnota’s gaat het om situaties waarin u zelf een terugbetaling hebt gekregen. 

Wanneer start u met de budgetlijn van 2023?

Vanaf 6 december 2022 is de budgetlijn van 2023 zichtbaar in mijnvaph.be via het tabblad ‘archief’.

Vanaf 1 januari 2023 zal de budgetlijn van 2023 zichtbaar zijn op de startpagina van mijnvaph.be. De budgetlijn van 2022 is vanaf dan terug te vinden in het archief.

U registreert de kosten op het budgetjaar waarop ze betrekking hebben.

Bijvoorbeeld: U betaalt een arbeidsongevallenverzekering voor het jaar 2023 op 15 december 2022. Dat zijn kosten voor het budgetjaar 2023.

Als u de kosten registreert in mijnvaph.be, dan zal het systeem volgens de periode van de kosten, de kosten registreren op de correcte budgetlijn. Die geregistreerde kosten zullen pas in 2023 terugbetaald worden.

Ga naar Mijn VAPH

Lees meer over persoonlijke budgetten