15 december 2022

Tijdig facturen opmaken

Voor alle cashkosten die een budgethouder (de persoon met handicap of zijn wettelijk vertegenwoordiger) maakt in het kader van een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget, krijgt hij tijd tot 1 april van het daaropvolgende jaar om die kosten in te dienen. 

Concreet betekent dat dat kosten voor het jaar 2022 moeten ingediend worden vóór 1 april 2023

Wat als de budgethouder laattijdig cashkosten indient? 

Alleen hoogst uitzonderlijk kunnen er na 1 april 2023 nog cashkosten voor 2022 uitbetaald worden.
Vergeten facturen, afwezige coaches of begeleiders, laattijdig nazicht van administratie …  zijn voor het VAPH géén redenen om laattijdig ingediende kosten nog te aanvaarden. 

Laattijdig ingediende kosten kunnen enkel aanvaard worden om volgende redenen: 

  • voltijdse opname van de budgethouder in de volledige maand maart (ziekenhuis, psychiatrie …)
  • indienen laattijdige kosten na of wegens afrekening van een cashbudget (door een overstap naar voucher of het overlijden van de budgethouder)

Wat kunt u doen als (vergunde) zorgaanbieder? 

Maak op tijd uw facturen op voor de personen met handicap die u ondersteunt.

Zeker voor de budgethouders die cash besteden, is dat erg belangrijk. Voor elke prestatie in 2022 (van 1 januari tot en met 31 december) heeft de budgethouder 4 maanden tijd om de cashkost in te dienen. Zonder factuur van uw dienst of organisatie, kan hij dat niet doen.

De datum 1 april is erg belangrijk. Het laattijdig opmaken van facturen door een (vergunde) zorgaanbieder is géén reden om uitzonderlijk alsnog over te gaan tot het terugbetalen van de cashkosten. 

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen