19 december 2022

Vanaf 2023 geen vrijwillige overstap naar zorgbudget voor mensen met een handicap meer

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering voor de periode 2019-2024 werd gesteld dat de 3 bestaande vormen van het zorgbudget(opent nieuw venster) hervormd zouden worden tot 1 type zorgbudget. Met die hervorming zal het concept van het zorgbudget voor mensen met een handicap of basisondersteuningsbudget (BOB) verdwijnen.

Concreet betekent dat dat er geen nieuwe rechten op het basisondersteuningsbudget meer zullen worden geopend. Bestaande rechten worden wel gerespecteerd, dus wie eerder een BOB kreeg kan dat behouden (tot een eventuele overstap naar niet-rechtstreeks toegankelijke hulp). Voor minderjarigen wordt het zorgbudget voor mensen met een handicap of basisondersteuningsbudget (BOB) vanaf 2023 ingekanteld in het Groeipakket. Meer daarover leest u in het artikel De ondersteuningstoeslag: nieuw in het Groeipakket vanaf januari 2023.

Tot eind 2022 is er nog slechts 1 mogelijkheid om het recht op BOB te openen, met name de vrijwillige overstap uit de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp. Rekening houdend met de wens van de Vlaamse Regering om het basisondersteuningsbudget uitdovend te maken, wordt deze laatste mogelijkheid vanaf 2023 tot slot ook geschrapt. Documenten die ingediend zijn voor 1 januari 2023 worden nog verwerkt. 

Voor wie de overstap van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp eerder (tot en met eind 2022) maakte, blijft het principe van de terugvalbasis van kracht. 

Lees alle nieuwsberichten