22 december 2022

Volwassenen in pleegzorg

Pleegzorg wordt vooral gelinkt aan minderjarigen die niet meer in hun eigen omgeving opgevangen kunnen worden door een moeilijke thuissituatie. Minder bekend is dat ook volwassenen met een handicap een beroep kunnen doen op pleegzorg. Die hulpverleningsvorm valt, ook voor volwassenen, onder de bevoegdheid van het agentschap Opgroeien. Gezien de link met personen met een handicap delen we graag volgend artikel: https://www.agorawebzine.be/artikels/volwassenen-in-pleegzorg-werking-en-casuistiek(opent nieuw venster).

Het artikel beschrijft de literatuur rond volwassenpleegzorg en schetst de meerwaarde ervan aan de hand van een casus. Aan de hand van een bespreking door een expertengroep werden enkele conclusies bekomen. Zo wordt onder andere vermoed dat heel wat gezinnen informeel aan pleegzorg doen. 

Meer informatie over pleegzorg bij volwassenen vindt u op de website van het agentschap Opgroeien: https://www.jeugdhulp.be/aanbod/verblijf/pleegzorg(opent nieuw venster).

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen