12 januari 2023

Doe mee aan de Green Deal Duurzame Zorg

Groener? Duurzamer? Ook uw welzijns- of zorgorganisatie kan bijdragen aan een betere toekomst.

De impact van de klimaatcrisis en vervuiling op onze gezondheid, ons welbevinden en onze leefomgeving is gigantisch. Duurzaamheid en gezondheid gaan hand in hand. Elke inspanning die we samen leveren voor onze natuur, is er ook een voor onszelf.

Met deze Green Deal wil het departement Omgeving de dynamiek rond duurzaamheid aanzwengelen binnen de zorg- en welzijnssectoren door samen op korte termijn werk te maken van concrete acties, gefaciliteerd door samenwerking én kennis- en ervaringsuitwisseling. Het succes staat of valt met het engagement van velen, waarbij actie van elke partner nodig is om de noodzakelijke duurzame transitie mogelijk te maken.

Op de Green Deal-webpagina(opent nieuw venster) kunt u volgende documenten terugvinden:

  • Laat u inspireren door concrete acties in de inspiratietekst.
  • Lees de afspraken na in het convenant.
  • Vul ten slotte uw engagementsformulier in en word zo deelnemende partij.

Teken in op de Green Deal Duurzame Zorg om zo samen een duurzame versnelling te creëren.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen