24 februari 2023

Herinnering: deadline indienen kosten PAB en PVB voor 2022

Bent u houder van een persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB)? Hou er dan rekening mee dat u voor alle kosten die u maakt in het kader van de besteding van uw budget, tijd hebt tot 1 april van het daaropvolgende jaar om die kosten in te dienen. 

Concreet betekent dat: u moet kosten voor het jaar 2022 indienen vóór 1 april 2023.

Die deadline komt dichterbij, dus we brengen graag de mededeling van 28 november 2022 even opnieuw onder de aandacht. Laattijdige kosten terugbetaald krijgen is immers enkel in hoogst uitzonderlijke omstandigheden mogelijk. 

Wat betekent dat voor laattijdig ingediende kosten?

Alleen hoogst uitzonderlijk kunnen er na 1 april 2023 nog kosten voor 2022 uitbetaald worden.

We informeren u ruim op voorhand over de deadline zodat u zich kunt voorbereiden. Vergeten facturen, afwezige coaches of begeleiders, laattijdig nazicht van uw administratie … zijn voor het VAPH géén redenen om laattijdig ingediende kosten nog te aanvaarden. Ook uw bijstandsorganisatie is aan dezelfde regels gebonden. 

Laattijdig ingediende kosten kunnen enkel aanvaard worden om volgende redenen:

  • voltijdse opname van de budgethouder in de volledige maand maart (ziekenhuis, psychiatrie …)
  • indienen laattijdige kosten na of wegens afrekening van een cashbudget (door een overstap naar voucher of het overlijden van de budgethouder)

Elk van die redenen moet gestaafd worden met documentatie en bewijslast. Het VAPH onderzoekt dan of er een uitzondering op de deadline kan toegestaan worden en de kosten kunnen aanvaard worden.

Bereid u dus goed voor: als u weet dat er prestaties zijn geleverd, maar u nog geen factuur heeft ontvangen, vraag die (of een voorlopige factuur) dan op. Het VAPH communiceert van zijn kant naar de vergunde, erkende en geregistreerde zorgaanbieders dat ook zij op tijd hun afrekeningen moeten maken.

Lees meer over persoonlijke budgetten

Lees alle nieuwsberichten