2 februari 2023

Traject omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen

Het beleidsdomein WVG verwacht dat organisaties in de brede residentiële jeugdhulp de intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie(opent nieuw venster) de komende jaren implementeren. SAM steunpunt Mens en Samenleving, start daarom binnenkort, samen met ICOBA en Psyche, met een ondersteuningstraject.

Samen met andere partners met expertise op dit terrein zullen ze:

  • implementatiemateriaal ontwikkelen en ontsluiten;
  • voorzieningen praktijkgericht ondersteunen, bv. via lerende netwerken;
  • bijdragen tot informatieverspreiding en competentieversterking rond het voorkomen van vrijheidsbeperkende maatregelen (met name afzondering en fixatie) of een correcte humane toepassing ervan.

Het wordt een cocreatief traject met betrokken sectoren en cliëntorganisaties.

Vragen? Contacteer Ali Kazem Zadeh via ali.kazemzadeh@samvzw.be.

Meer weten? Bekijk het materiaal na de webinar(opent nieuw venster) van april 2022. De site rechtspositie brengt ook info over het thema menswaardige behandeling(opent nieuw venster), zoals antwoorden op vragen over holding, time-out, het beperken van het bezoekrecht en het afnemen van een dessert als straf.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen