16 februari 2023

Wat als een hulpmiddel vervangen moet worden?

Het VAPH biedt heel wat mogelijkheden voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen in de refertelijst. Zo kan een hulpmiddel, dat met zo’n tegemoetkoming werd aangekocht, vervangen worden als het niet meer betrouwbaar werkt en een herstelling niet meer mogelijk of zinvol is. Dat kan met het formulier Aanvraag tot hernieuwing van een goedgekeurd hulpmiddel of een goedgekeurde aanpassing, waarin gemotiveerd wordt waarom het hulpmiddel vervangen moet worden.

Het VAPH geeft geen tegemoetkoming voor de vervanging van een hulpmiddel dat, eventueel na een herstelling, nog goed werkt. Dat zou een verspilling van overheidsmiddelen zijn. Soms wordt een verstreken refertetermijn als motivatie voor de hernieuwing van een hulpmiddel aangehaald. Om verkeerde interpretaties over de refertetermijn te voorkomen, wordt de betekenis ervan nog eens toegelicht.

In elke hulpmiddelenfiche van de refertelijst is er een refertetermijn opgenomen. De refertetermijn geeft, in jaren, de gemiddelde verwachte levensduur aan van het betreffende hulpmiddel. Dat betekent dat de werkelijke levensduur langer of korter kan zijn dan de refertetermijn. 

Een verstreken refertetermijn alleen volstaat echter niet als motivatie voor de hernieuwing van een hulpmiddel. 

U vindt de refertetermijn in de refertelijst.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen