24 februari 2023

Wat als uw hulpmiddel vervangen moet worden?

Het VAPH biedt heel wat mogelijkheden voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen in de refertelijst. Wilt u een hulpmiddel vervangen waarvoor u een tegemoetkoming hebt gekregen van het VAPH? Dat kan, als het hulpmiddel niet meer betrouwbaar werkt en een herstelling niet meer mogelijk of zinvol is.

Het VAPH geeft geen tegemoetkoming voor de vervanging van een hulpmiddel dat, eventueel na een herstelling, nog goed werkt. Dat zou een verspilling van overheidsmiddelen zijn. Het verstrijken van de refertetermijn is dan ook geen reden om een nieuwe tegemoetkoming aan te vragen bij het VAPH. Om verkeerde interpretaties over de refertetermijn te voorkomen, wordt de betekenis ervan nog eens toegelicht.

In elke hulpmiddelenfiche van de refertelijst is er een refertetermijn opgenomen. De refertetermijn geeft, in jaren, de gemiddelde verwachte levensduur aan van het hulpmiddel in kwestie. Dat betekent dat de werkelijke levensduur langer of korter kan zijn dan de refertetermijn. 

Als u een hernieuwing van een hulpmiddel aanvraagt via het formulier Aanvraag tot hernieuwing van een goedgekeurd hulpmiddel of een goedgekeurde aanpassing, moet u altijd motiveren waarom het huidige hulpmiddel moet worden vervangen. Een verstreken refertetermijn alleen volstaat dus niet als motivatie voor de hernieuwing van een hulpmiddel. 

U vindt de refertetermijn in de refertelijst.

Lees meer over hulpmiddelen en aanpassingen

Lees alle nieuwsberichten