2 februari 2023

Zelfevaluatietool brandveiligheid

Vanuit VIPA en de technische commissie brandveiligheid loopt een traject voor de uitwerking van sectoroverschrijdende regelgeving rond brandveiligheid. Ook voor de VAPH-sector is het van belang dat dat normenkader er komt. 

Een eerste stap in het traject is de uitwerking van een zelfevaluatietool brandveiligheid voor kleinschalige settings waarvoor er geen brandveiligheidsattest vereist is. Voor welke settings er allemaal een brandveiligheidsattest nodig is en wat de geldende regelgeving is, zal verder verduidelijkt worden wanneer het traject om tot regelgeving te komen doorlopen is.

De zelfevaluatietool is gericht op kleinschalige settings (met of zonder personeel). De invulling is momenteel nog niet specifiek bepaald. Iedereen met interesse kan een login voor de tool aanvragen. 

Het is de bedoeling dat gebruikers tijdens een rondgang in het gebouw een vragenlijst doorlopen. De vragenlijst bestaat uit 6 thema’s: preventie, alarmering en evacuatie, brandbestrijding, branduitbreiding beperken, bijstaan interventie en beheer. Tijdens de rondgang kunnen werkpunten meteen geregistreerd worden, bijvoorbeeld door het toevoegen van foto’s. Op basis van de ingevulde vragenlijst, krijgt de gebruiker een rapport dat ook een overzicht geeft van eventuele verbeterpunten. Per verbeterpunt staat in het rapport beschreven welke actie moet ondernomen worden en op welke termijn dat best gebeurt.

Geïnteresseerde voorzieningen kunnen via een online formulier op de website van VIPA gratis logingegevens aanvragen. Dat kan via www.departementwvg.be/preventie(opent nieuw venster). De individuele resultaten zijn enkel toegankelijk voor de voorziening zelf.  

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen