2 maart 2023

Deadline indienen kosten voor budgethouders

Voor alle cashkosten (het gaat, voor alle duidelijkheid, in dit artikel niet om kosten die via voucher vergoed worden) die gemaakt worden in het kader van een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget, krijgt een budgethouder (de persoon met handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiging) tijd tot 1 april van het daaropvolgende jaar om die kosten in te dienen. 

Concreet betekent dat dat die kosten voor het jaar 2022 ingediend moeten worden vóór 1 april 2023

Wat betekent dat voor laattijdig ingediende kosten? 

Alleen hoogst uitzonderlijk kunnen er na 1 april 2023 nog kosten voor 2022 uitbetaald worden. Een laattijdige factuur is géén reden om na 1 april 2023 nog kosten te kunnen indienen. 

Het VAPH vraagt dan ook aan de professionele organisaties om hun facturen tijdig op te maken, zodat ook de budgethouder de kosten kan ingeven. De deadline van 1 april 2023 geeft ruim genoeg tijd om facturen van prestaties uit 2022 op te maken en door te sturen naar de betrokkenen. Zo kunnen zij de gemaakte kosten alsnog betalen met het persoonlijke budget. 

Meer informatie in verband met situaties waarbij wel uitzonderingen kunnen toegestaan worden, vindt u in het artikel van 24/2

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen