5 april 2023

Combinatieregeling persoonlijke-assistentiebudget

Het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) biedt heel wat mogelijkheden om ondersteuning te organiseren. Een daarvan is het PAB combineren met ondersteuning door een multifunctioneel centrum (MFC). 

Budgethouders ontvingen over dat onderwerp recent een mededeling met alle informatie. Die mededeling vindt u op onze website.

We zetten hieronder de belangrijkste punten op een rij:

 • De ondersteuning die wordt overeengekomen tussen het MFC en de gebruiker (of zijn wettelijk vertegenwoordiger) wordt vastgelegd in de begeleidingsovereenkomst. In die overeenkomst worden de aangeboden functies en de frequentie opgenomen. Om souplesse te garanderen, wordt er binnen de begeleidingsovereenkomst gewerkt met vorken waarin de frequentie vervat zit. 
 • Het PAB kan gecombineerd worden met schoolaanvullende en/of schoolvervangende dagopvang
  • schoolaanvullende dagopvang: het aanbieden van handicapspecifieke opvang overdag zonder schoolvervangend karakter voor kinderen en jongeren met een handicap, gericht op het stimuleren van de ontwikkelingskansen en -mogelijkheden van het kind of de jongere.
  • schoolvervangende dagopvang: het aanbieden van handicapspecifieke opvang binnen de schooluren voor kinderen en jongeren met een handicap, waarbij er een alternatief programma wordt aangeboden. Deze opvang moet zoveel als mogelijk aangeboden worden in samenwerking en afstemming met een onderwijsinstelling.
 • Elke combinatie moet doorgegeven worden door de budgethouder via het formulier Melding van de combinatie van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) met andere zorgvormen. Het gaat zowel om cliĆ«nten die al in het MFC ondersteuning kregen voor het PAB werd toegekend en die willen blijven combineren, als om cliĆ«nten die eerst een PAB ontvingen en pas daarna willen combineren met het MFC.
 • Elke structurele wijziging in de combinatie moet via het formulier door de budgethouder worden doorgegeven. Een structurele wijziging is een wijziging van minstens 4 opeenvolgende weken. Er mag niet met gemiddelden worden gewerkt.
 • Vakanties: tijdens vakanties is het niet nodig om de begeleidingsovereenkomst te wijzigen. Het PAB wordt aangepast op basis van het combinatieformulier en vanaf een structurele wijziging van 4 opeenvolgende weken. 
  • Een korte vakantie (bijvoorbeeld herfst- of kerstvakantie) waarbij de persoon met een handicap naar huis gaat, heeft geen invloed op de hoogte van het PAB. De begeleidingsovereenkomst en het combinatieformulier worden niet aangepast.
  • Als de persoon met een handicap in een langere vakantie (bijvoorbeeld zomermaanden) geen of minder gebruik maakt van de dagopvang voor minstens 4 opeenvolgende weken, dan moet het combinatieformulier wel worden aangepast. De gebruiker bezorgt het nieuwe combinatieformulier aan het VAPH. Dat leidt bijgevolg tot het aanpassen van het PAB. De begeleidingsovereenkomst tussen het MFC en de gebruiker moet niet worden aangepast en blijft doorlopen. De begeleidingsovereenkomst moet niet aangepast worden in GIR. Ook al staat de combinatie in dit geval op nul, toch kan de gebruiker in die zomervakantie sporadisch gebruik maken van de dagopvang in het MFC, zoals een vakantiekamp, net zoals reguliere gebruikers van het MFC dat kunnen. Die ondersteuning mag niet worden ingekocht.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen