4 april 2023

Project vroegkinderlijke negatieve ervaringen: kennis en expertise gezocht

In het kader van het project rond vroegkinderlijke negatieve ervaringen doen wij graag een beroep op jullie kennis en expertise. 

Vroegkinderlijke Negatieve Ervaringen/ Adverse Childhood Experiences (ACEs)

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 5 miljoen euro aan de Koning Boudewijnstichting voor de uitbouw en uitrol van een populatiegerichte benadering rond Vroegkinderlijke Negatieve Ervaringen of traumatisering in de Eerstelijnszones, voor de periode van 1 december 2022 tot en met 30 november 2025. Belangrijke voorbeelden van die vroegkinderlijke negatieve ervaringen of traumatisering, zijn ervaringen met ouders met verslavingsproblematieken of een psychische ziekte, een echtscheiding of het overlijden van een ouder, verlies, geweld, mishandeling, seksueel misbruik, ernstige emotionele en pedagogische verwaarlozing en opgroeien in structurele armoede.

De Koning Boudewijnstichting zal een tijdelijk consortium van partners oprichten, bestaande uit beleids-, kennis-, partner- en doelgroeporganisaties, om de perspectieven en expertise die nodig zijn om te komen tot een populatiegerichte aanpak rond vroegkinderlijke negatieve ervaringen of traumatisering, te kunnen bundelen. Het consortium zal instaan voor:

  • terreinverkenning
  • het ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod
  • het capteren van goede praktijken en obstakels doorheen het traject en
  • het aanbieden van een ondersteunend aanbod voor actoren in alle eerstelijnszones

Waarom is dit project zo belangrijk?

Vanuit het VAPH zijn wij ervan overtuigd dat binnen het project een verhoogde aandacht noodzakelijk is voor gezinnen met een persoon met een (vermoeden van) handicap. Die gezinnen komen namelijk in contact met een verhoogd aantal stressoren, zoals druk op het gezin, een grote onzekerheid, zoeken in de veelheid aan informatie, zoeken naar antwoorden en mogelijke ondersteuning, de veelheid aan afspraken, zorg en werk combineren ... Daarom zijn wij van mening dat preventief oog hebben voor die stressoren belangrijk is om zowel secundaire moeilijkheden als vroegkinderlijke negatieve ervaringen te voorkomen.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met een verstandelijke beperking kwetsbaarder zijn voor de negatieve effecten van die Adverse Childhood Experiences (ACEs) (James, Jimenez, Wade, & Nepomnyaschy, 2021), vanwege bijvoorbeeld verminderde weerbaarheid. Die kinderen hebben daarnaast ook een verhoogd risico om ingrijpende ervaringen mee te maken vergeleken met hun leeftijdsgenoten zonder beperkingen (Vervoort-Schel et al, 2021). Ook bij kinderen en jongeren met een fysiek gezondheidsprobleem of cognitieve moeilijkheden van bij de geboorte, wordt 83 procent hogere kans op twee of meer ACEs en 73 procent hogere kans op drie of meer ACEs op de leeftijd van 5 jaar vastgesteld (Reichman Corman Noonan, Jimenez, 2018).

Net daarom vinden we het belangrijk dat ook de stem van personen met een handicap en hun gezin mee kan genomen worden binnen het consortium. We vinden het immers cruciaal dat er in de eerstelijn ook oog is voor de noden van gezinnen met een kind met een handicap of gezinnen waarbij de ouder een handicap heeft om tijdig de zorgnoden en draagkracht van het gezin te kunnen capteren Hoewel de oproep spreekt over trauma's, gaat het zeker en vast ook over de preventieve werking of het vermijden van bepaalde stressoren.

Wie zoeken we?

Beleidsondersteuners, begeleiders, maatschappelijke werkers, psychologen, pedagogen ... die ervaringen hebben met de stressoren die aan bod kunnen komen in een gezin met een persoon met een handicap. Zowel input vanuit het werken met een gezin met een jong kindje met een (vermoeden) van handicap als input vanuit een gezin waarbij de ouder een handicap heeft, is belangrijk. Expertise rond ACEs is een meerwaarde, maar niet noodzakelijk.

Wat verwachten we?

Naar het consortium willen wij graag breed gedragen kennis en expertise meenemen. Vanuit het VAPH zal Anne Buelens aansluiten, samen met een beleidsmedewerker van Resonans. Wij willen jullie expertise graag ook meteen meenemen. Daarom doen wij een oproep om die bijeenkomst mee voor te bereiden. De juiste inhoud van de eerste bijeenkomst van het consortium is voorlopig nog niet bekend, maar toch al de volgende oproep.

Is er iemand binnen uw organisatie die mee kan denken met ons en input kan brengen (eventueel met extra expertise over ACEs)? Mail dan de contactgegevens van die persoon naar anne.buelens@vaph.be.

De input wordt verzameld op vrijdag 21 april van 9.30 tot 11.30 uur via een online meet. Verdere informatie volgt in de week van 10 april. 

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen