27 april 2023

Vereenvoudigde aanvraag maatregel WSE voor vergunde zorgaanbieders

Omdat u als vergunde zorgaanbieder voldoet aan een kwaliteitskader van vergunnings- en kwaliteitsvoorwaarden VAPH, voldoet u ook aan de kwaliteitsvoorwaarden van het departement Werk en Sociale Economie (WSE) om in aanmerking te komen voor een subsidie of maatregel. Beide kaders werden op elkaar afgestemd. Daardoor is een uitgebreide aanvraag waarin u moet aantonen dat u voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden, niet meer nodig.

Die administratieve vereenvoudiging is in voege sinds 1 januari 2023. De publicatie van het ministerieel besluit (MB) in het Belgisch Staatsblad wordt binnenkort verwacht.

Meer informatie is te vinden op de webpagina van het departement WSE van de Vlaamse overheid(opent nieuw venster).

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen