13 april 2023

Versterking werking zorgraden

Eind 2022 keurde de Vlaamse Regering de nota goed met de principes en uitgangspunten voor de versterking van de werking van de zorgraden. Belangrijk daarbij is dat ook de organisaties werkzaam binnen de VAPH-sector sterker bij de werking van de eerste lijn betrokken worden. In overleg met een groep van 15 voorzitters (3 per provincie) werd een traject uitgetekend met 2 grote doelstellingen:

  1. Een nieuw uitvoeringsbesluit voorbereiden ‘Erkenning en subsidiëring van de zorgraden’: welke aanpassing aan de regelgeving is nodig om de goedgekeurde principes en uitgangspunten op een voor de zorgraden realistische en stimulerende manier te realiseren?
  2. Vorm geven aan de benodigde ondersteuning zodat zorgraden de komende jaren in staat zijn om de transitie naar hun nieuwe toekomst vlot te maken.

Het traject bestaat uit vier werven rond volgende thema’s:

  • Werf 1: Hoe uitbreiding naar VAPH en Opgroeien aanpakken?
  • Werf 2: Nieuwe beleidscyclus en werkingsprincipes
  • Werf 3: Aangepaste financiering
  • Werf 4: Goed bestuur: hoe geven we vorm aan een efficiënt bestuur binnen een open netwerkorganisatie?

Voor elke werf werd een werkgroep samengesteld bestaande uit voorzitters en medewerkers van zorgraden en vertegenwoordigers van de voorzieningen gefinancierd vanuit Opgroeien en VAPH. Die vertegenwoordiging komt uit werkgeverskoepelorganisaties, vergunde zorgaanbieders, diensten ondersteuningsplan ...

Medewerkers van VIVEL (Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn) volgen de werkgroepen mee op in functie van hun ondersteuningsopdracht.

In maart kwamen alle werkgroepen een eerste keer samen. Het is de bedoeling om elke werkgroep voor de zomervakantie nog twee keer te laten samenkomen. Na de zomer willen we met elke werkgroep landen. Dat betekent dat er een duidelijk zicht moet zijn op het benodigde ondersteuningsaanbod en de mogelijke voorstellen aan de Vlaamse Regering om het nieuwe besluit Zorgraden op te maken.  

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen