24 april 2023

Vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs

Aziatisch jongetje in rolstoel opent autodeur
Foto: Shutterstock

Kunt u of kan uw kind zich door een handicap niet te voet, met een mobiliteitshulpmiddel, met een (aangepaste) fiets of met het openbaar vervoer vanuit de woonplaats naar school verplaatsen? Onder bepaalde voorwaarden kan het VAPH dan een tegemoetkoming geven voor individueel vervoer van en naar de school en voor verblijf op een internaat of op een studentenkamer.

Vervoerskosten voor individueel vervoer

Met individueel vervoer worden verschillende vervoerswijzen bedoeld:

  • vervoer met de eigen auto
  • vervoer door een vrijwilliger
  • vervoer met een gesubsidieerde taxi
  • vervoer met een privĂ©taxi

Het kan gaan om dagelijks vervoer van en naar de school en om wekelijks vervoer naar het internaat of naar de studentenkamer.

Per onderwijsniveau (lager, secundair en hoger onderwijs) is er een referterubriek voor vervoerskosten.

Het VAPH voorziet een tegemoetkoming van 0,70 euro per kilometer om een leerling of student met een handicap tussen de woonplaats en de school te vervoeren. Die tegemoetkoming geldt voor alle hierboven vermelde vervoerswijzen.

U kunt deze tegemoetkoming niet combineren met PAB- of PVB-vergoedingen voor taxivervoer voor dezelfde ritten.

Lees meer in de hulpmiddelenfiches van individueel vervoer:

Verblijfskosten

Het VAPH kan een tegemoetkoming geven voor verblijf op een internaat voor leerlingen in het gewoon lager of secundair onderwijs met een maximumbedrag van 1075 euro per schooljaar.

Voor studenten in het hoger beroepsonderwijs, hoger onderwijs of volwassenenonderwijs kan het VAPH een tegemoetkoming geven van maximaal 350 euro per maand. Een tegemoetkoming voor verblijfskosten op een studentenkamer is alleen mogelijk als de onderwijsinstelling zich op minder dan 60 minuten reistijd met het openbaar vervoer van uw woonplaats bevindt.

Lees meer in de hulpmiddelenfiches van verblijf voor opleiding:

Hoe vraagt u een tegemoetkoming aan voor vervoers- of verblijfskosten?

Als u een tegemoetkoming voor vervoers- of verblijfskosten wilt aanvragen, kan dat via een vereenvoudigde aanvraag met een vernieuwd formulier ‘Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten voor vervoer en verblijf’.

U kunt de kosten indienen via een vernieuwd formulier ‘Kostenstaat voor de uitbetaling van de kosten voor vervoer en verblijf in het gewoon onderwijs’.

Wat met een bestaande goedkeuring voor vervoers- of verblijfskosten?

Het VAPH behoudt bestaande beslissingen over vervoers- of verblijfskosten en behandelt die verder volgens de oude regelgeving voor de duur van dat onderwijsniveau (bv. lager, secundair of hoger onderwijs).

Bij de overgang naar een volgend onderwijsniveau (bv. van lager naar secundair onderwijs) wordt de oude beslissing stopgezet en moet u een nieuwe aanvraag indienen volgens de nieuwe regelgeving.

Lees meer over vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs