26 mei 2023

Jaarverslag 2022: elk jaar doen meer mensen een beroep op het VAPH

Het VAPH publiceerde op 26 mei zijn jaarverslag van 2022. Dat bevat uitgebreide cijfergegevens over de ondersteuning die het VAPH het afgelopen jaar bood, onderverdeeld in de thema’s ‘persoonlijke budgetten’, ‘hulpmiddelen’ en ‘organisaties’. Ook de inzet van extra middelen, hoe mensen ondersteuning combineren, de belangrijkste evoluties sinds 2018, en een financieel verslag zijn in het cijferluik opgenomen. Voor het eerst is er ook een interactief luik waarin u zelf cijfers kunt opvragen van het aantal personen met VAPH-ondersteuning, opgedeeld per regio, leeftijdscategorie, doelgroep en geslacht.

Naast dat cijferluik blikt de directie van het VAPH in een uitgebreid interview terug op 2022. Het Zorginvesteringsplan gaf in 2022 ruimte aan nieuwe initiatieven. De wachtlijst in prioriteitengroep 1 is de facto weggewerkt, in prioriteitengroep 2 werden voor het eerst deelbudgetten toegekend, en een nieuw beleid RTH staat op de sporen. Dat zijn maar enkele van de realisaties van het VAPH in 2022 waarover u kunt lezen in het jaarverslag.

blauwe bollen met daarin de belangrijkste cijfers van 2022