25 mei 2023

Verbeterde VAPH-website

Het VAPH lanceerde begin deze maand een nieuwe versie van zijn website www.vaph.be. De software was aan een update toe.

Gebruikersonderzoek

Aan de vernieuwde site ging een grondig gebruikersonderzoek vooraf. We analyseerden het bezoekersverkeer om na te gaan of de structuur van de site mensen naar de juiste plaats leidt. We bevraagden ook wat er beter kon, waarbij gebruikers zelf konden aangeven of ze vonden wat ze zochten of niet.

Uit het gebruikersonderzoek bleek dat de structuur van de vorige site al sterk tegemoetkwam aan de noden van de bezoekers. Toch konden we een paar verbeteringen doorvoeren.

Verbeteringen

De navigatie van de site is verbeterd. In de hoofdnavigatie zijn er betere en overzichtelijkere menu’s. Ook is het nu duidelijker voor de bezoeker wanneer die zich op een pagina voor professionelen bevindt.

De site werd ook visueel opgefrist. Er is meer witruimte dan voorheen, waardoor de webpagina's minder druk ogen. De kleuren hebben meer contrast. En het consistent gebruik van lay-outelementen zorgt voor herkenbaarheid en rust.

De vernieuwing was ook een goede aanleiding om de inhoud van de site extra te controleren op actualiteit. Zo werd de documentendatabank grondig onder de loep genomen en werden achterhaalde documenten verwijderd.

Vinger aan de pols

Met gemiddeld 3000 bezoeken per dag speelt de site een cruciale rol in de communicatie van het VAPH. Door volop in te zetten op de kwaliteit van de site, willen we onze klanten en partners zo goed mogelijk informeren. We houden dan ook de vinger aan de pols om de website nog gebruiksvriendelijker te maken.

Lees alle nieuwsberichten