22 juni 2023

Alivia komt eraan

Het team Eerste lijn van het Departement Zorg werkt aan een digitaal zorg- en ondersteuningsplan. Dat project kreeg de naam Alivia.

Aangezien de ontwikkelingen in de eerste lijn en Alivia in het bijzonder aansluiten bij de nood van personen met een handicap om dichtbij en zo inclusief mogelijk ondersteuning te vinden, wil de VAPH-sector de uitwerking van Alivia zo goed mogelijk laten aansluiten op de noden van personen met een handicap en wat al (specifiek) voor die doelgroep bestaat of ontwikkeld wordt.

Alivia wordt een digitaal hulpmiddel voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft of aanbiedt. Personen met een langdurige of intensieve zorgnood krijgen vaak hulp van meerdere zorgaanbieders tegelijk. Denk maar aan professionele zorgaanbieders of welzijnswerkers, maar ook familie of kennissen.

Hoe werkt Alivia?

Alivia zal zowel in een webversie als een mobiele app beschikbaar zijn. Dankzij Alivia kunnen alle zorgaanbieders via de website of app makkelijk een zorgplan opstellen waarmee ze doelstellingen bepalen, taken verdelen en informatie uitwisselen. Daarbij staat de zorgbehoevende altijd centraal. Wat vindt de zorgbehoevende zelf belangrijk in de dagelijkse situatie, wat is daar precies voor nodig en wie neemt daarin welke taken op? Dankzij Alivia is het voor iedereen duidelijk wat er verwacht wordt. De persoon die zorg nodig heeft, is mee aan boord en behoudt zo altijd de belangrijkste stem bij elke beslissing.

Pilootprojecten met Alivia versie 1.0

Alivia is nu nog in ontwikkeling. Zodra een eerste versie van Alivia(opent nieuw venster) ontwikkeld is, de werking goed uitgetest is, en alle veiligheidschecks  uitgevoerd zijn, zal Alivia in de praktijk uitgetest worden in twee pilootprojecten. In die pilootfase zal de basisversie van Alivia uitgetest worden in de regio’s Antwerpen en Zuid-West-Vlaanderen bij personen met chronische ondersteuningsnoden in de thuissituatie of in een palliatieve context. 

Ontwikkeling samen met de patiënt en zorgverleners

Zowel voor de technische ontwikkeling als de inhoudelijke keuzes werkt het Departement Zorg nauw samen met de verschillende beroepsgroepen en sectororganisaties uit de eerste lijn, patiëntenvertegenwoordigers en mantelzorgers. Specifiek voor de sector personen met een handicap hebben vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, de diensten ondersteuningsplan en het VAPH deelgenomen aan verschillende werkgroepen.

Ongeveer om de drie maanden komt een brede klankbordgroep bij elkaar met vertegenwoordigers van alle betrokken sectoren en organisaties om de ontwikkelingen in dit project op te volgen.  

Benieuwd naar meer? 

Via de nieuwsbrief Nieuws voor Professionelen van het VAPH houden we u in de toekomst op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen