1 juni 2023

Herinnering deelname Preventiepeiling

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw nodigt alle voorzieningen in Vlaanderen en Brussel uit om deel te nemen aan de Preventiepeiling. Met die bevraging, uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, wordt de kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij voorzieningen in kaart gebracht. Voor de sector van het VAPH focust de Preventiepeiling op voorzieningen die de functie verblijf/woonondersteuning aanbieden.

De Preventiepeiling bevraagt welke preventieve acties voorzieningen opzetten op het vlak van voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden, roken, mondgezondheid, alcohol en illegale drugs om zo een gezonde omgeving te creëren voor de cliënten in de voorziening. Enkele voorbeelden van vragen: Heeft uw voorziening een gezond en gevarieerd voedingsaanbod? Een tuin die beweging stimuleert? Duidelijke afspraken over roken?

Deelnemen kan nog tot en met 25 juni 2023. Deelnemers ontvangen na afloop een digitale inspiratiegids vol handige tips en handvaten om verder te werken aan hun preventieve gezondheidsbeleid.

Meer informatie vindt u op www.preventiepeiling.be(opent nieuw venster).

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen