28 juni 2023

OverHoop - Samen voorbij trauma, van preventie tot herstelProjectoproep Koning Boudewijnstichting

Kinderen worden groot met vallen en opstaan. Maar wat als opstaan plots moeilijker gaat door een ingrijpende stressvolle gebeurtenis? Bijvoorbeeld omwille van een ouder met een verslavingsproblematiek, emotionele of fysieke verwaarlozing, een echtscheiding of een ouder die overlijdt?

Onderzoek leert dat 12% van de kinderen vier of meer negatieve ervaringen meemaakt. De opeenstapeling van ingrijpende gebeurtenissen kan leiden tot ernstige verstoring van het stresssysteem van kinderen. Zonder preventie of tijdige hulp van buitenaf, worden vertrouwensrelaties dan een mogelijke bron van angst, stress en onveiligheid en komt de goede ontwikkeling van kinderen in het gedrang. Ontwikkelingstrauma hypothekeert de levenskwaliteit en de gezondheid, ook op latere leeftijd, en kan worden doorgegeven van generatie op generatie. 

OverHoop is een project van de Koning Boudewijnstichting dat in opdracht van de Vlaamse overheid en met de hulp van professionele en informele actoren in Vlaanderen bouwt aan meer preventie en een versterkte aanpak van ontwikkelingstrauma en de ingrijpende gebeurtenissen die daaraan voorafgaan.

OverHoop wil eerstelijnsactoren houvast bieden om zelf via gerichte samenwerking en met werkzame methodes en interventies aan de slag te gaan rond ontwikkelingstrauma en dit van preventie tot herstel. Want waar negatieve ervaringen diepe sporen nalaten, doen positieve dat evenzeer. De eerste lijn kan daarin samen met andere partners een belangrijke rol spelen maar heeft nood aan werkzame en aangepaste tools en methoden. 

De oproep nodigt uit om bij te dragen aan de ontwikkeling van breed inzetbare instrumenten. De methodes die effectief blijken, zullen breed ter beschikking worden gesteld van de eerste lijn vanaf 2025.

Meer informatie, zoals een inspiratienota met ook inspirerende voorbeelden uit de praktijk die aansluiten bij onze sector, selectiecriteria en uitgebreide toelichting bij de procedure, vindt op de website van de Koning Boudewijnstichting(opent nieuw venster).

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen