22 juni 2023

Subsidiemaatregel van Landbouw en Visserij voor zorgboerderijenVersoepeling procedure indiening aanwezigheidslijsten via e-loket

Voor de zorgboerderijen die erkend zijn door Landbouw en Visserij, is er een versoepeling doorgevoerd in de procedure voor het indienen van aanwezigheidslijsten. Tot op vandaag moest elke aanwezigheidslijst die via het e-loket door een landbouwer ingevuld en ingediend werd, nadien op het e-loket door de voorziening bevestigd worden. Om dat te vereenvoudigen, werd het principe van een stilzwijgende bevestiging mogelijk gemaakt. Daardoor zijn voorzieningen niet langer verplicht om de door de landbouwer ingediende aanwezigheidslijst te bevestigen via het e-loket. Na indiening van de aanwezigheidslijst door de landbouwer, krijgen voorzieningen alsnog de mogelijkheid om de aanwezigheidslijst te wijzigen of bevestigen. Als ze dat niet doen binnen de 21 dagen, dan worden de aanwezigheidslijsten via een stilzwijgende bevestiging automatisch geacht bevestigd te zijn.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen