22 juni 2023

Vereenvoudiging aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget

De Vlaamse Regering heeft beslist dat de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget (PVB) voor personen met een handicap vereenvoudigd zal worden.

Vandaag wordt het persoonsvolgend budget bepaald op basis van het ondersteuningsplan PVB en de geobjectiveerde ondersteuningsnood. Uit evaluatie is echter gebleken dat de huidige aanvraagprocedure voor een PVB te lang duurt en te complex is. Bovendien komen ter beschikking gestelde budgetten soms niet meer overeen met de actuele situatie van personen met een handicap. Dat komt omdat er vaak enige tijd zit tussen de opmaak van de aanvraag en de toekenning van het budget.

In het nieuwe voorstel zullen de aanvragen in twee fasen verlopen. In een eerste fase wordt het PVB aangevraagd via een aanvraagformulier en een multidisciplinair verslag waarin de handicap en/of de dringendheid geobjectiveerd wordt. Er wordt nagegaan of de persoon voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget. Personen die aan de voorwaarden voldoen, worden dan ingedeeld in een prioriteitengroep met hun ondersteuningsvraag.
De tweede fase vindt plaats wanneer de persoon in aanmerking komt voor een terbeschikkingstelling van het PVB. Die personen ontvangen bericht van het VAPH met de vraag om een ondersteuningsplan PVB op te stellen en om hun ondersteuningsnood te laten objectiveren. Op die manier betreft het ter beschikking gestelde budget een actueel budget op maat van de persoon met een handicap.

Door de logischere opbouw van de procedure zal ook het aantal op te maken documenten minder zijn, waardoor administratieve kosten en overbodige systeemkosten bespaard worden.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen