29 juni 2023

Vernieuwde VAPH-brochures

Enkele brochures van het VAPH werden herwerkt. Wilt u personen met een (vermoeden van) handicap of hun netwerk informeren over rechtstreeks toegankelijke hulp of het zorgzwaarte-instrument? Dan kunt u hen wegwijs maken met behulp van de VAPH-website of de brochures.

Deze brochures werden herwerkt: 

  • Rechtstreeks toegankelijke hulp 
    In deze brochure leest u welke vormen van rechtstreeks toegankelijke hulp er zijn, wie er gebruik van kan maken en op welke manier, hoeveel hulp mogelijk is en wat ervoor moet betaald worden.  
    Deze brochure vermeldt de geïndexeerde bijdragen die RTH-aanbieders maximaal mogen vragen die gelden sinds 1 januari 2023. Omdat de vorige versie van de brochure (november 2021) verouderde bedragen bevat en nog naar de Wegwijzer VAPH-ondersteuning verwijst in plaats van naar Zorgwijs.be, raden we aan die niet meer te gebruiken.
  • Het zorgzwaarte-instrument: wat en hoe? 
    In deze brochure vindt u informatie over het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Zorgzwaarte is een term voor de hoeveelheid ondersteuning of hulp die een persoon met een handicap nodig heeft in zijn dagelijkse leven. Die zorgzwaarte wordt gemeten met het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Als een meerderjarige persoon met een handicap een persoonsvolgend budget aanvraagt, wordt de zorgzwaarte bepaald aan de hand van dat zorgzwaarte-instrument. U leest in de brochure wat zorgzwaarte is en hoe het wordt bepaald, hoe het gesprek over uw zorgzwaarte verloopt en waarvoor het dient.  
    De aanpassingen ten opzichte van de vorige versie van de brochure zijn minimaal en hebben betrekking op taal en formulering. Omdat de inhoud niet gewijzigd is ten opzichte van de vorige editie (februari 2022), kunt u de vorige editie nog blijven gebruiken als u daar nog exemplaren van in voorraad hebt.

U kunt de brochures in pdf-formaat raadplegen of bestellen via www.vaph.be/brochures

Ook van de brochure ‘Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder’ is binnenkort een vernieuwde versie beschikbaar.