13 juli 2023

Onderzoek naar het deelbudget in prioriteitengroep 2: doet u mee?

Vandaag staan bijna 17.000 personen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget. Bijna 6000 van hen staan in prioriteitengroep 2. De Vlaamse Regering wil met de beschikbare middelen zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk helpen. Ze heeft daarom aan de mensen die het langst wachten in prioriteitengroep 2 de mogelijkheid gegeven om alvast een deel van hun persoonsvolgend budget te krijgen: het deelbudget.

Het deelbudget is nieuw en roept bij wie het beleid vormgeeft een aantal vragen op. Hoe gaan mensen om met het deelbudget? Op welke manier wordt het deelbudget besteed? Draagt het deelbudget bij tot een betere kwaliteit van leven? Helpt het om de meest prioritaire ondersteuningsnoden in te vullen? Waarom kiezen mensen ervoor om het deelbudget te weigeren?

Om die vragen te beantwoorden, hebben onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven een online vragenlijst opgesteld, worden er focusgroepen georganiseerd en worden er interviews afgenomen. Zo zijn ze in staat om, in opdracht van de Vlaamse minister van Welzijn, adviezen te formuleren om het beleid voor personen met een handicap in Vlaanderen te verbeteren.

Uw stem is nodig

De onderzoekers zoeken momenteel mensen in prioriteitengroep 2 die willen deelnemen aan de online vragenlijst. Ze zijn zowel op zoek naar mensen die een deelbudget kregen, naar mensen die geen deelbudget kregen als naar mensen die het deelbudget weigerden of stopzetten.

Hoe meer mensen deelnemen aan de online vragenlijst, hoe meer informatie er is om advies te geven aan de Vlaamse Regering om het beleid voor personen met een handicap in Vlaanderen te verbeteren. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen!

niet zichtbare persoon die aan de laptop werkt (handen aan het klavier) t
Foto: Pexels

 Wie in aanmerking komt om deel te nemen aan de online vragenlijst, krijgt begin september een brief van het VAPH.