6 juli 2023

Oproep EASPD: veelbelovende praktijken in verband met onafhankelijk leven en deïnstitutionalisering

Het VAPH wil u informeren over een oproep van EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities). 

Binnenkort lanceert de Europese Commissie richtlijnen in verband met onafhankelijk leven en inclusie in de maatschappij, een belangrijk initiatief in het kader van de Europese Strategie voor de Rechten van Personen met een Handicap 2021-2030.

In dat licht vraagt EASPD om good practices te delen die de principes van onafhankelijk leven voor personen met een handicap toepassen, en processen van deïnstitutionalisering verder in gang zetten.

Hebt u een project dat kadert in de opgesomde thema’s op de website van EASPD(opent nieuw venster) en wil u dat graag delen als good practice? Dan kunt u nog tot 12 juli 2023 uw project doorsturen naar benedetta.galeazzi@easpd.eu. Daarna zal geëvalueerd worden of uw project voldoet aan de criteria. De eerste feedback wordt voorzien vanaf 17 juli 2023.

Meer informatie over de thema’s en de inhoud van uw inzending vindt u op de website van het EASPD(opent nieuw venster).

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen