17 augustus 2023

Projectoproep ‘lokale bondgenotennetwerken’ in de strijd tegen kinderarmoede

Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, Benjamin Dalle, lanceert een oproep naar projecten die ‘lokale bondgenotennetwerken’ in de strijd tegen kinderarmoede op poten zetten. De projecten hebben als doel om op lokaal niveau te zorgen voor een betere samenwerking tussen de verschillende actoren die initiatieven nemen tegen kinderarmoede.

Armoede is een complexe problematiek die een aanpak vraagt vanuit verschillende sectoren, organisaties en expertises. Er wordt daarbij vastgesteld dat er heel wat actoren actief (willen) zijn op het vlak van kansarmoedebestrijding, maar dat zij elkaar niet voldoende vinden of onvoldoende op de hoogte zijn van wat er op het terrein bestaat. Kinderen kunnen soms niet mee op meerdaagse schooluitstap omdat zij geen slaapzak kunnen bekostigen, terwijl er in de gemeente nochtans een vzw actief is die dergelijk materiaal kosteloos aanbiedt aan gezinnen met een beperkte financiële draagkracht maar de ouders noch de school zijn op de hoogte. Of de huiswerkbegeleiding van een lokale organisatie is niet bereikbaar voor bepaalde schoolkinderen, omdat de verplaatsing te ver is of omdat het niet aansluit op de schooluren.

Deze projectoproep heeft daarom als doel om nieuwe lokale ‘bondgenotennetwerken’ op poten te zetten, of die bestaande netwerken te versterken en structureel te verankeren. Die lokale bondgenotennetwerken zetten in op het terugdringen van kansarmoede bij kinderen, jongeren en hun gezinnen door mensen en organisaties als bondgenoten samen te brengen. Die netwerken stemmen het bestaande aanbod beter af, maken het beter bekend en realiseren snelle en warme toeleiding. Waar nodig organiseren ze bijkomende ondersteuning die tegemoetkomt aan de noden en bieden ze ook concrete hulp aan kinderen en gezinnen.

De Vlaamse overheid trekt 7 miljoen euro uit voor deze projectoproep. De subsidie moet aangevraagd worden vanuit een (nieuw of bestaand) bondgenotennetwerk dat bestaat uit actoren binnen het Nederlandstalig onderwijs (school, LOP, CLB …), het middenveld (vereniging waar armen het woord nemen, SAAMO, jeugdwerk, welzijnsschakel …) of welzijn en zorg (Huis van het Kind, erkende buitenschoolse kinderopvang, CAW, Overkophuis, Zorgraad …). Om voor subsidies in aanmerking te komen, moet minstens 1 partner uit minstens 2 van de 3 bovenstaande sectoren zich engageren in het project.

Projecten kunnen ingediend worden tot en met 8 oktober 2023. Alle informatie over deze projectoproep vindt u op de website van het Departement Zorg(opent nieuw venster).

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen