28 september 2023

Autoaanpassingsformulier ‘zelfrijder’ en ‘meerijder’Infonota INF/23/18

Het VAPH ontwikkelde niet-verplichte autoaanpassingsformulieren ‘zelfrijder’ en ‘meerijder’ om:

  • de adviesverlening voor MDT’s te ondersteunen;
  • het uitschrijven van adviesrapporten (module D) te beperken;
  • de beslissing door het VAPH te versnellen en
  • de uitbetaling te vlotter te doen verlopen.

Infonota INF/23/18 licht het doel van de autoaanpassingsformulieren en de bijhorende handleidingen toe. Ook wordt aangegeven waar die te vinden zijn op onze website.

Lees Infonota INF/23/18

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen