21 september 2023

Enquête Koning Boudewijnstichting over handicap en tewerkstelling

De Koning Boudewijnstichting werkt aan een Barometer over de inclusie en het behoud van personen met een beperking op de Belgische arbeidsmarkt.

In het kader daarvan lanceert de Stichting een enquête om een beter zicht te krijgen over het standpunt van personen met een beperking over hun inclusie op de arbeidsmarkt.

Om zoveel mogelijk mensen met een beperking te bereiken, kunt u helpen om de enquête breed te verspreiden. De enquête kan nog ingevuld worden tot 25 september 2023.

Het invullen van de enquête neemt 15 minuten in beslag. Alle informatie blijft strikt vertrouwelijk en anoniem. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Alleen de mening van de respondenten en hun persoonlijke ervaring tellen.

Naar de enquête(opent nieuw venster)

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen