22 september 2023

Onderzoek naar het deelbudget in prioriteitengroep 2Doet u mee?

Bijna 6000 mensen wachten op een persoonsvolgend budget in prioriteitengroep 2. De Vlaamse Regering wil met de beschikbare middelen zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk helpen. Ze heeft daarom, aan de mensen die het langst wachten in prioriteitengroep 2, de mogelijkheid gegeven om alvast een deel van hun persoonsvolgend budget te krijgen: het deelbudget.

Omdat het deelbudget nieuw is, wordt onderzocht hoe mensen omgaan met het deelbudget. Op welke manier wordt het deelbudget besteed? Draagt het deelbudget bij tot een betere kwaliteit van leven? Helpt het om de meest prioritaire ondersteuningsnoden in te vullen? Waarom kiezen mensen ervoor om het deelbudget te weigeren?

Om die vragen te beantwoorden, hebben onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven een online vragenlijst opgesteld, worden er focusgroepen georganiseerd en interviews afgenomen. Zo zijn ze in staat om, in opdracht van de Vlaamse minister van Welzijn, adviezen te formuleren om het beleid voor personen met een handicap in Vlaanderen te verbeteren.

Uw stem is nodig!

De onderzoekers zoeken momenteel mensen in prioriteitengroep 2 die willen deelnemen aan de online vragenlijst. Ze zijn zowel op zoek naar mensen die een deelbudget kregen, mensen die geen deelbudget kregen, als mensen die het deelbudget weigerden of stopzetten.

Hoe meer mensen deelnemen aan de online vragenlijst, hoe meer informatie er is om advies te geven aan de Vlaamse Regering om het beleid voor personen met een handicap in Vlaanderen te verbeteren. Daarom is het belangrijk dat nog meer mensen deelnemen.

Hebt u een brief van het VAPH gekregen om deel te nemen aan de online vragenlijst, maar dat nog niet gedaan? Dan kunt u nog deelnemen tot 24 oktober. Of u deelneemt of niet heeft geen impact of uw budget of op uw plaats op de wachtlijst. Het VAPH stuurt binnenkort opnieuw een uitnodigingsbrief naar alle mensen die in aanmerking komen om deel te nemen, maar dat nog niet hebben gedaan. 

Lees alle nieuwsberichten