7 september 2023

OverHoop – Samen voorbij trauma, van preventie tot herstelOnline infosessie projectoproep Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting lanceerde een oproep voor organisaties die willen bijdragen aan de ontwikkeling van een ondersteunend aanbod voor de eerstelijn. Op 12 september vindt er een online infosessie plaats over de projectoproep.

Online infosessie

Hebt u interesse om een project in te dienen voor de projectoproep van OverHoop? Dan nodigt de Koning Boudewijnstichting u graag uit op de tweede en laatste digitale infosessie op 12 september 2023 van 13 tot 15 uur.

De infosessie start met een videoboodschap van minister Crevits. Vervolgens wordt het project toegelicht en is er uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Inschrijven is niet nodig. U kunt rechtstreeks volgen via deze link(opent nieuw venster).

Projectoproep

OverHoop is een project van de Koning Boudewijnstichting, dat in opdracht van de Vlaamse overheid bouwt aan meer preventie en een versterkte aanpak van ontwikkelingstrauma’s en de ingrijpende gebeurtenissen die daaraan voorafgaan.

Deze oproep richt zich tot organisaties die willen bijdragen aan praktijkmodellen die de eerste lijn versterken in de aanpak en preventie van ontwikkelingstrauma.

Sleutel mee aan een samenwerkingsmodel, een zorgpad, een methodiek, ... en draag zo bij aan een samenleving die kinderen helpt op te groeien in balans met zichzelf en hun omgeving.

Lees meer over de projectoproep en de bijhorende inspiratienota op de website van de Koning Boudewijnstichting(opent nieuw venster).(opent nieuw venster)

U kunt een project indienen tot uiterlijk 28 september 2023.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen