20 oktober 2023

Bevraging RTH-kortverblijfInfonota INF/23/30

RTH-diensten met een specifieke erkenning voor het organiseren van kortverblijf vragen flexibiliteit in inzet van de voorbehouden middelen voor RTH kortverblijf en hebben vragen over de onderbenutting van die middelen. Daarom wil het VAPH dat kortverblijf evalueren.

Met deze infonota herhalen we de oproep aan die diensten en organisaties om de bevraging die voor hen bedoeld is, in te vullen. De bevraging wordt op 8 november 2023 afgesloten.

Lees infonota INF/23/30

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen