5 oktober 2023

Fixatie en afzondering: past u de richtlijnen al toe?

Op 2 oktober lanceerden SAM (Steunpunt Mens en Samenleving), Psyche en Icoba in opdracht van het Departement Zorg en in samenwerking met de agentschappen Opgroeien en het VAPH Omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen(opent nieuw venster). Dat nieuw online platform heeft als doel zorginstellingen, teams en individuele professionals te ondersteunen in het voorkomen van of correct en humaan omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen in de brede jeugdhulp, de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor personen met een handicap.

Het platform omvat onder andere volgende onderdelen:

  • Aanbevelingen uit de richtlijnen van het Steunpunt WVG: Het platform biedt toegang tot gedetailleerde richtlijnen en best practices om het gebruik van fixatie en afzondering te verminderen en alternatieve benaderingen te bevorderen.
  • Materialen: Professionals kunnen gebruikmaken van praktische hulpmiddelen en materialen om de implementatie van nieuwe benaderingen te vergemakkelijken.
  • Activiteiten: Het platform biedt inzicht in effectieve trainings- en opleidingsactiviteiten om de kennis en vaardigheden van professionals te verbeteren.
  • Tips: ‘Omgaan met Vrijheidsbeperkende Maatregelen’ deelt nuttige tips en strategieën om het aantal fixaties en afzonderingen te verminderen en tegelijkertijd de veiligheid te waarborgen.

In de komende periode wordt dat online platform verder uitgebreid en aangevuld: https://omgaanmetvbm.be/.(opent nieuw venster)

De lancering van het online platform maakt deel uit van een driejarig ondersteuningsproject dat de projectpartners SAM (Steunpunt Mens en Samenleving), Psyche en Icoba uitvoeren en waarvoor het Departement Zorg de opdracht gaf in december 2022. In dat project wordt er daarnaast ingezet op het praktijkgericht ondersteunen van voorzieningen via competentieversterking en communicatie-activiteiten en de ontwikkeling van handvatten en ondersteunende materialen om de bovenvermelde richtlijnen van het Steunpunt WVG te implementeren.

Het project kadert in een ruimer beleid dat de entiteiten van het beleidsdomein WVG voeren rond het voorkomen van of correct en humaan omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen, met specifieke focus op het (semi-)residentieel aanbod en in het bijzonder afzondering en fixatie. Over de andere elementen in dat beleid zal in de toekomst nog uitgebreider gecommuniceerd worden. 

lichtgroen vierkant met daarin de tekst 'Omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen' + omgaanmetvbm.be