20 oktober 2023

Oproep uitbreiding capaciteit crisisbegeleiding in de intersectorale netwerken

In het kader van de uitbreiding van de capaciteit crisisbegeleiding in de intersectorale netwerken, lanceert Opgroeien een oproep aan geïnteresseerde initiatiefnemers met expertise in begeleiding van en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen in crisissituaties.

Alle modaliteiten in verband met het aanbod, het traject en het indienen van een aanvraag staan beschreven in de rondzendbrief die u vindt op de professionele site van Jeugdhulp(opent nieuw venster). Ook VAPH-diensten kunnen daarop intekenen. U vindt er ook het aanvraagformulier en het inhoudelijk referentiekader rond de typemodules crisisbegeleiding.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen