31 oktober 2023

Waarderingsplatform in de zorg zoekt beheerder

Wat is het waarderingsplatform?

Het waarderingsplatform is een digitaal platform waar gebruikers en hun omgeving hun ervaring met een zorgaanbieder met het brede publiek kunnen delen.

De doelstellingen van het platform zijn:

  • meer transparantie en informatie over de zorgverlening bieden;
  • positieve verhalen binnen de zorgsector benadrukken;
  • de interactie vergroten voor mogelijke kwaliteitsverbeteringen.

Het waarderingsplatform start als een pilootproject vanaf begin 2024, gedurende 2 jaar.

Wat is de opdracht van de projecthouder?

De projecthouder zal het waarderingsplatform beheren: 

  • de cocreatie van het waarderingsplatform
  • de betrokken sectoren en belanghebben informeren en verbinden
  • de uitvoering van operationele opdrachten en beheer

Wie kan intekenen op de oproep?

Intekenen kan door een consortium dat een evenwichtige vertegenwoordiging van de vier betrokken sectoren verzekert: jeugdhulp, kinderopvang, personen met een handicap en residentiële ouderenzorg. In het consortium zijn ook de vertegenwoordigers van voorzieningen en gebruikers evenwichtig verdeeld.

Meer informatie over de projectoproep

U vindt de projectoproep(opent nieuw venster) op de website van het Departement Zorg. Er wordt een informatiesessie(opent nieuw venster) georganiseerd voor kandidaat-projecthouders op 16 november van 11.000 tot 12.00 uur.

Vragen kunnen op voorhand gesteld worden via waarderingsplatform@vlaanderen.be. Ook de praktische details om aan te sluiten bij de infosessie kunnen via dat e-mailadres opgevraagd worden. 

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen