9 november 2023

Bevraging nood aan praktische hulpHelpt u de zorgvragers om de vragenlijst in te vullen?

Vanaf volgende week krijgen 2500 zorgvragers uit prioriteitengroep 3 een uitnodiging om een korte, anonieme vragenlijst in te vullen rond professionele praktische hulp.

We willen graag van hen weten welke ondersteuning op het vlak van praktische hulp hen vandaag al zou kunnen helpen. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat er nood is aan professionele praktische hulp - zoals vervoer of hulp bij het wassen of aankleden - en dat die vaak minder gebruikt wordt dan mogelijk is. 

De meeste soorten praktische hulp worden aangeboden door voorzieningen voor thuiszorg. Uit cijfers van het Departement Zorg blijkt dat er minder gebruik gemaakt wordt van die voorzieningen dan mogelijk is. Daarom vragen we in de vragenlijst ook of die voorzieningen en hun aanbod gekend zijn en waarom mensen er al dan niet gebruik van maken of willen maken.

Kunt u zorgvragers die bij u langskomen met de vragenlijst, helpen om de vragenlijst in te vullen? Ze kregen een brief met daarin een link naar de vragenlijst. U vindt die brief ook in het e-loket mijnvaph.be. Op onze website vindt u ook een antwoord op enkele mogelijke vragen over de bevraging.

Kent u een zorgvrager die nood heeft aan praktische hulp van een voorziening voor thuiszorg? Geef dan meer informatie over het aanbod en verwijs hen gericht door. U vindt informatie over het aanbod van de voorzieningen voor thuiszorg op de website van het Departement Zorg(opent nieuw venster).

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen